Norsk

Printable version of the article  
Send this article by mail  
 
 

Papers published in Norwegian in scientific journals

  • BYRKJEFLOT Haldor (2010), Hybridledelse i sykehus - – en gjennomgang av litteraturen, Nordiske Organisasjonsstudier, 12, 3, 30-49. (Résumé)
  • HANSEN Gunnar Vold, KIRCHHOFF Jörg & RAMSDAL Helge (2009), Bestiller/utfører-modellen – økt fleksibilitet i den kommunale helse-og sosialtjenesten?, Claussen Tor & Karlsson Jan Ch, Hanse Gunnar Vold, Kirchhoff Jörg & Ramsdal Helge (2009), Bestiller/utfører-modellen – økt fleksibilitet i den kommunale helse-og sosialtjenesten?,
  • RAMSDAL Helge (2009), Fra kunnskap til organisatorisk praksis, in Grimen, Harald & Terum Lars Inge, Evidensbasert profesjonsutøvelse, Oslo: Abstrakt Forslag. (Download)

© 2011 Knowandpol Designed and Powered by platanas